BASENJI

SPORT

             

    Úvod

   Novinky

   Dostihy

    Coursing

    Agility

    Výcvik

    Dotazy

                

                

POZOR LICENCE DOSTIHOVÁ PLATÍ  TÉŽ JAKO LICENCE COURSINGOVÁ.

 

 

Pravidla pro udělení titulů Coursingový klubový vítěz, Coursingový klubový šampion

 

Soutěží se mohou účasnit všichni basenji s PP, registrovaní v BKB (není podmíněno chovností) s platnou coursingovou či dostihovou licencí. Započítávají se rádné (ne licenční či tréninkové běhy).

Pes/fena se může  zúčastnit obou soutěží a tituly se vzájemně nepodmiňují (c.k.v. nemusí být c.k.š a naopak), pes/fena může obdržet oba tituly.

 

COURSINGOVÝ KLUBO VÝVÍTĚZ - hodnocení

 

Hodnotí se psi i feny společně.

Rozhodujícím faktorem je umístění psa/feny a počet závodících basenji (s PP). Počet bodů je opakem pořadí ve kterém psi/feny doběhnou. Pokud bude pes/fena diskvalifikován(a), dostane 0 bodů, ale v bodování ostatních se jeho/její start promítne.

 

Bonusové body

Mistr ČR,Čech, Moravy a Slezska a jiných zemí 2body

res.CACT     4body

CACT  5 bodů

 

Bonusové body se připočítají k celkovému bodovému skóre psa.

 

Titul Coursingový klubový vítěz  ....(rok) bude každoročně udělován pěti nejlepším basenji v coursingu (psům i fenám dohromady). Vyhlašování se uskuteční 1x ročně.

 

 

COURSINGOVÝ KLUBOVÝ ŠAMPION

 

Je to obdoba šampiona krásy. Nejedná se o nejlepšího, ale o nejpilnějšího psa/fenu coursingu.

Většina (téměř všechny) coursingy se běhají dle coursingového řádu 9B (viz. Hodnocení coursingů). Z tohoto řádu vychází i bodování coursingového klubového šampiona. Pes si na svůj účet coursingového klubového šampiona připíše tolik bodů, kolik dostane za coursing.

 

Bonusové body

Mistr ČR, Čech, Moravy a Slezka a jiných zemí   3body

res.CACT   5bodů

CACT   7bodů

 

Bonusové body se přičítají  k celkovému bodovému skóre psa.

 

Coursingovým klubovým šampionem se stane pes/fena, který dosáhne minimálního počtu 2500 bodů.Vyhlašování se uskuteční 1x ročně

 

HODNOCENÍ COURSINGU (vyňato z coursingového řádu)

Národní coursingový řád upravuje dva způsoby hodnocení, dále popsané pod 9 A. a 9 B.

 

9 A Hodnocení chování při běhu

Hodnocení provádí polní pozorovatel a rozhodčí coursingu. Polní pozorovatelé stojí v závodišti na přidělených kontrolních pozicích. První polní pozorovatel hodnotí rychlost v proto vymezené zóně, druhý pozorovatel vytrvalost a uchopení štvaného objektu. Podle potřeby (např. jestliže rohodčí coursingu nevidí překážky) se u překážky umístí třetí pozorovatel. Rozhodčí coursingu hodnotí celkový běh z hlediska štvavosti a obratonosti, jakož i případné předběhnutí ve druhém kole. Při nejednotnosti v celkovém bodovém ohodnocení rozhoduje definitivně rozhodčí coursingu. Udělování bodů:a) Rychlost: první na konci zóny 2 body, druhý ještě uvnitř zóny 1 bod, momo zónu 0 bodů b) Odvaha: přeskočení překážky bez otálení 2 body, přeskoční překážky s otálením 1 bod, oběhnutí překážky 0 bodů c) Vytrvalost: první na konci zóny 2 body, druhý ještě uvnitř zóny 1 bod, mimo zónu 0 bodů d) Chytání: chycení běžícího objektu 2 body, chycení ležícího objektu 1 bod, nezájem o objekt 0 bodů e) Štvavost: mimořádně štvavý pud např. při loveckých pokusech v závodišti, chování po pádu, hledání při ztrátě objektu atd. 3 body, štvavý pud, který lze normálně očekávat 2 body, snižený štvavý pud, např. pouze čisté proběhnutí 1 bod, žádný štvavý pud, např. běhání sem tam, postávání 0 bodů f)Obratnost: vynikající obratnost pro tuto rasu, předvídající spolupráce atd. 3 body, normální obratnost 2 body, neobratný 1 bod, ztráta objektu např. předběhnutím kladky 0 bodů g) Předběhnutí: Hodonotí se pouze ve druhém kole, protože běží spolu psi se stejným výkonem.Úplné předběhnutí  ze zadní pozice 3 body, doběhnutí ze zadní pozice 2 body,až ke konci ocasu 1 bod, žádný pokus o doběhnutí a přeběhnutí 0 bodů h)Bonusové body,mínusové body: Rozhodčí coursingu má možnost udělit za mimořádný výkon bonusový bod, ale také bod odebrat,jestliže např. kvůli chování psa se průběh coursingu značně zpožďuje. Rovnost bodů u obou psů, kteří se umístili na prvním místě. V tomto případě vyhrává pes, který  pří případném přímém provnání ( v 1. nbo v 2. kole) dosáhl vyššího počtu bodů, v opačném případě pes s vyšším  počtem bodů z druhého kola. Jestliže rovnost počtu bodů stále trvá , vítězí pes s vyšším počtem bodů 2. kola z jednotlivých kritérií hodnocení  v následujícím pořadí: štvavost, obratnost, předběhnutí, odvaha, chytání vytrvalost, ryhlost. Jestliže znovu existuje rovnost bodů, potom se oba psi ohodnotí prvním místem. 2. místo odpadá a oba obdrží rovněž příslib čekatelství. Přidělení bodů  při přerušení závodů: Při přerušení závodů se u psů, kteří běželi pouze jedno kolo, dosažený počet bodů zdvojnásobí a jeden bod se přičte. Oznámení dosažení počtu bodů: Přidělené body je třeba oznámit nejpozději po každém kole jedné rasy.

 

9 B Hodnocení

Psi hodnotí 2 rozhodčí coursingu. Rozhodčí coursingu posuzují výkony psů podle pěti kritérií, z nichž každé čítá maximálně 20 bodů: Psi, kteří nedosáhli ani 50% bodů v prvním kole bez důležitého důvodu, se již nebudou účastnit 2. kola. a) Rychlost: Rychlost, která je nezbytná  k dohonění  zvěře a především  k vyrovnání zpoždění, které vzniká jako efekt překvapení  pří jeho startu. Kvalita rychlosti u chrta se projevuje po celou délku tratě, především při provádění "obratů" a ve fázi chytání. Rychlost je zřejmá z prudkosti pohybů, počtu pohybů a progrese. Rozhodčí musí odměnit psa, který běží velmi nízko, dobře se natahuje a namáhá zvěř. Jelikož se nepoužívá žádné měření času  k zjištění  rychlosti, je způsob, jak se pes snazí, důležitým prostředkem k ohodnocení jeho schopnosti překonat území. Na absolutní rychlost se v posuzování coursingu nebere ohled, neboť ryhclost chrta je brána relativně ve vztahu k jeho soupeřům. "Go-bye" se nazývá vybuzení chrta, který se nachází na druhé pozici a běží se zvyšováním rychlosti na úroveň svého soupeře a tohoto předhoní. "Go-bye" nastává vždy v meziprostoru mezi dvěma po sobě následujícími kladkami. b) Úsilí: Úsilí při pronásledování, bez ohledu na povahu pozemku (příroda, překážky) a události (vyhýbání se, pád, momentální ztráta pohledu). Úsilí chrta se projevuje* při startu: velkou pozorností pohledem, který je mířen na návnadu * při pronásledování návnady skrze: stálý tlak, který nutí osobu táhnoucí návnadu,aby zvyšovala rychlost, aby bylo vyloučeno, že bude návnady dosaženo před zónou chytání, volný běh (bez otálení před překážkami), vůlí vrátit se k návnadě, když od ní odešel ve fázi chytání návnady v plné rychlosti při provádění  "brassok" (vrhnout se na návnadu tak, že při tom ztratí rovnováhu) zkoušením chytit  návnadui když to již bylo zahájeno jeho partnerem c) Inteligence: Inteligence pronásledování způsobí , že pes následuje dráhu, která ho spolu s obratností, bez níž i ten nejrychlejší pes nedocílí žádné kořisti, dovede do dobré pozice k chytání. Pes prokáže svou obratnost tím, že zaujme takovou pozici mezi návnadou a dráhou, aby se vyhnul nerovné zemi. d) Obratnost: Obratnost chrta je hodnocena při: náhlé změně směru, která je vyvolána návnadou překonáním překážek příležitosti chytání a obzvláště při provádění "brassok" (viz.výše). e) Odolnost: V rámci coursingů se mluví o odolnosti při schopnosti chrta ukončit dráhu v dobré fyzické kondici. Odolnost chrta je celek jeho fyzických a mentálních sil.