BASENJI

SPORT

             

    Úvod

   Novinky

   Dostihy

    Coursing

    Agility

    Výcvik

    Dotazy

                

                

  

JAK NA TO

Na těchto stránkách Vás nechceme seznámit jen se sportovními disciplínami, ale též s výcvikem basenjiho.Ač někdy literatura uvádí  (a občas  bohužel  i někteří  majitelé basenjiho) ,že výcvik basenjiho  není  možný,nevěřte tomu . Basenji se dá vycvičit,alespoň natolik,aby složil základní zkoušky z poslušnosti. Existuje  mnoho knih o výcviku,které nám ukazují jak vycvičit co nejefektivněji psa,ale nebylo by asi  účelné vypsat  zde úryvky.Budeme zde uvádět jak  návod, tak příklady z praxe.Konkrétně budou uváděny zkušenosti  z  výchovy jednoho basenjiho,který v roce a půl neuměl ani sedni, na vodítku chodil po dvou nohách (zadních)utíkal při prvním odepnutí vodítka,útočil na psy a celkově nebyl schopný respektovat člověka. Bohužel i takový psi jsou  mezi námi

 

V prvé řadě bych chtěla upozornit na známá a ověřená pravidla pro výcvik jakéhokoliv psa. Zdají se být automatická,ale věřte,že ne každý je dodržuje. Jak se říká nejlépe se učí na chybách jiných.Budu se snažit uvádět chyby co jsem udělala se svým psem a k jakému důsledku vedly.

 

1)      Cvičte vždy s již vyběhaným psem.U basenjiho to bývá zvláště problém,neb ne  každý basenji má natolik zvládlnuté přivolání,aby se mohl dostatečně sám vyběhat. Důležité je, aby pes byl vyběhán a přebytečná energie částečně vyčerpaná. Rozhodně však nesmí být pes fyzicky unaven natolik,aby neměl chuť dále spolupracovat. Mnou ověřené metody jsou dvě. Psa lehce fyzicky unavím např.běháním u kola či házením aportku na louce a to vše v délce maximálně 30minut a s přihlédnutím k počasí.Druhá varianta psa lehce psychicky zabavit. Ačkoliv nám lidem procházka městem nepřipadá nikterak únavná,pes který stále čuchá a vnímá každý pach,se velice brzy psychicky unaví.

2)      Cvičte vždy s polohladovým psem,aby i obyčejný piškot byl v ruce pro psa velice lákavý a pes  snaživý. Cvičit s najezeným psem nemá smysl.Když odpustím možnost torze žaludku,nemáte prakticky žádnou motivaci pro výcvik.

3)      Samotný výcvik začínejte opakováním již zcela zvládnutých povelů.Nikterak dlouho, aby se soustředěnost psa zbytečně nevyčerpala. Po té přidejte nácvik nového povelu.  Až se Vám bude zdát,že  pes povel pochopil,skončete  s ním a už ho neopakujte. Závěr cvičení ukončete opět již zcela navyklým povelům. Čas samotného výcviku je dosti individuální, mám však ze své praxe vyzkoušeno,že přínosných je pouze prvních 15-30minut cvičení.Po té můj basenji už není schopný se soustředit na nové cviky a začíná být nervózní.Vždy v nejlepším skončete,aby pes nabyl dojmu,že je skvělý,že vykonal povel správně a že ho nikdo nebude neustále dokola drezírovat.

4)      Dobře si rozmyslete co pro Vašeho psa je odměnou. Některý pes se může zbláznit z některých mlsků,jiným postačí jen radost svého pána.Měli by jste umět rozlišovat pochvaly,aby pes ucítil, kdy udělal něco správně a kdy udělal něco tzv.suprově.Nikdy psa netrestejte. To se sice píše  ve všech knihách,ale u basenjiho to platí 2x tolik.Sama jsem párkrát „pleskla“ přes zadek svého psa,když mě nechtěl vnímat a tím pro nás výcvik skončil. Můj pes v tu chvíli odmítal poslušnost a trvalo mi dlouho,než jsem ho přesvědčila,že se to už nebude opakovat.Basenji je velice citlivá dušička.Nikdy nebude slepě vykonávat povely jak např.německý ovčák.Basenji potřebuje motivaci,basenji musí sám chtít a vždy počítejte s faktem,že ačkoliv Váš pes např. skvěle zvládá povel sedni,budou dny kdy si prostě nesedne. Nemá cenu nad tím přemýšlet,patří to k basenjimu,stejně jako k retrívrovi láska k vodě.

 

Pravidla pro povely:

1)Povel vyslovujte vždy jen jednou. Tato zásada má více souvislostí než se  může zprvu zdát. Nejde o to,aby pes poslechl okamžitě a hned,proto,že to tak prostě má být,ale o to,že opakováním povelů dáváte najevo svoji nedůležitost.Nedůležitost jak samotného povelu  tak nerespektování Vaší osoby.Ze začátku  řeknete sedni 2x,podruhé 5x a také se může stát,že si Váš pes nesedne ani na podesáté. Z praxe to vypadá u nás tak,že pokud vím,že např.můj pes umí povel sedni ,řeknu povel sedni a čekám. Chtěla bych se ještě zmínit o chápání basenjiho (tzv.reflexní oblouk),neb u basenjiho obecně platí prodleva vykonání povelu  1 až 2sekundy.Patří to ke všem primitivním a přírodním plemenům.Takže vyslovím  povel sedni a čekám 2sekundy. Pokud si pes nesedne, řeknu např.: „Co jsem ti říkala?“a rukou mu pomáhám do sedu. Ačkoliv jsem ze začátku tomuto pravidlu nevěnovala takovou důležitost jakou si zaslouží,teď už vím,že to je jedna ze zásad,která se opravdu má dodržovat.

2) Po vykonaném povelu následuje pochvala.Nebojte se radovat jako by jste dostali právě 13tý plat. Psi neznají slova  a nerozumějí jim.Jediné čemu rozumí je intonace hlasu.Postupem času si zvyknou,že slovo „hodný“ znamená,že něco bylo dobře,slovo šikulka,že byl opravdu dobrý atd..Na intonaci záleží. Nepochválený pes po dobře vykonaném cviku  je zmatený pes.

3) Důležitou pomůcku při povelu je též gestikulace Vašich rukou. O samotném  postavení rukou se dozvíte níže. Můj basenji už při některých povelů  ani slovní povel nepotřebuje. Ačkoliv nám se pomůcka rukou nezdá být natolik důležitá,psi na ni dost spoléhají a velice jim pomáhá

4) Setrvání v povelu.Dalším pravidlem a neméně důležitým je fakt,že pes po vydaném povelu např.sedni musí zůstat sedět po dobu,než mu pán dá nový povel.Situace, kdy pes  si sice sedne,ale za pár vteřin si sám odejde,je základ pro nezvládnutí dalších náročnějších povelů např.odložení. Naučte psa povel volno a dávejte ho vždycky,když už nechcete, aby zůstával v té poloze,ve které se právě nachází a zároveň Vám je jedno co bude nadále dělat. Pokud se nenaučíte  správně ukončovat povel,nemůžete se ve výcviku dostat moc daleko. Pes nebude vědět jak dlouho vlastně má sedět,jestli už může odejít a hlavně nebude očekávat od Vás další povel.

Výcvik psa je jedná velká pyramida povelů.Nedá se stavět na chatrných základech a proto není důležité,aby pes hned všechno uměl,ale aby cviky chápal a vykonával je spolehlivě. Např.nemůžu učit psa povel zůstaň a odložení,když mi nezůstane v leže aniž by dostal jiný povel.

Trestání

 Jestliže jsme u trestání, řekněme si k tomuto tolik diskutovanému tématu několik slov. Trest musí přijít vždy bezprostředně po provinění, musí být úměrný tomuto provinění, musí být úměrný stáří, pohlaví a konstituci psa. Mějme však vždy na mysli, že trestem pro psa je i nepochválení. Lidé, kteří psy při výcviku bijí, nebo dokonce do psů kopou, jsou hulváti, kteří, nemajíce dostatek teoretických znalostí o výcviku, si svou bezmocnost vybíjejí na psu. Mnohem menší chybou je psu trest prominout, než jej jednou potrestat nespravedlivě nebo neúměrně

 

 

Autor článku: Helena Štusáková